تائید کردن کارآفرین نوجوان شیرینی روزانه

تائید کردن: کارآفرین نوجوان شیرینی روزانه مدرسه زندگی فروش شیرنی دانش آموز

گت بلاگز اخبار پزشکی مقاومت باکتری‌ها به محلول‌های ضدعفونی کننده بیمارستانی

کارشناسان هشدار داد که محلول‌های ضدعفونی کننده دست تاثیر خود را روی باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک از دست داده‌اند. 

مقاومت باکتری‌ها به محلول‌های ضدعفونی کننده بیمارستانی

مقاومت باکتری ها به محلول های ضدعفونی کننده بیمارستانی

عبارات مهم : باکتری

کارشناسان هشدار داد که محلول های ضدعفونی کننده دست تاثیر خود را روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک از دست داده اند.

به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد حتی نیرومند ترین محلول های ضدعفونی کننده بیمارستانی تاثیر خود را جهت مقابله با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک از دست داده اند و این باکتری ها خود را به گونه ای سازگار می کنند که در برابر این محلول ها مقاومت داشته باشند.

بررسی های تازه حاکی از آن است که باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به طور خاص به محلول های ضدعفونی کننده دست دارای الکل مقاوم شده است اند. همچنین گروه خاصی از باکتری ها موسوم به VRE جهش یافته و مانع از آن می شوند که مواد الکلی خاصیت از بین برندگی داشته باشد.

مقاومت باکتری‌ها به محلول‌های ضدعفونی کننده بیمارستانی

متخصصان استرالیایی اظهار داشتند: محلول های ضدعفونی کننده دارای الکل یکی از موثرترین روش های کنترل آلودگی در دنیا بوده است ولی نمی توان تنها بر این نوع از ضد عفونی کننده ها متکی بود و جهت مقابله با بعضی انواع باکتری ها همچون VRE باید راهکارهای بیشتری در نظر گرفت.

در این بررسی ۱۳۹ نمونه از باکتری انتروکوک فاسیوم (E.Faecium) از بیماران قبل و بعد از گزینش گسترده محلول های ضدعفونی کننده حاوی الکل در بیمارستان های استرالیا در فاصله سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ مورد آزمایش قرار گرفت.

کارشناسان هشدار داد که محلول‌های ضدعفونی کننده دست تاثیر خود را روی باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک از دست داده‌اند. 

به گزارش ساینس الرت، بعد از آنکه این نمونه ها در معرض محلول های الکلی ضد عفونی کننده قرار داده شد مشخص شد که باکتری های جمع آوری شده است بعد از سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۰ برابر زیاد در برابر این ترکیب مقاوم بوده اند.

واژه های کلیدی: باکتری | آنتی بیوتیک | ضد عفونی کننده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz